Plannen rond omvorming Brusselse ring langer ter inzage

Het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) van de Vlaamse regering rond de omvorming van de Brusselse ring zal zestig dagen langer ter inzage liggen. Dat meldt Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) na kritiek van milieuverenigingen op het plan.

Een van de punten van kritiek was de periode tijdens dewelke het plan-MER ingekeken kon worden door het publiek. Die periode liep tot 18 augustus, dus in de vakantieperiode, waarmee volgens organisaties als Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt "de overheid het debat tracht te minimaliseren".

Er komt nu een bijkomende termijn van terinzagelegging van 8 september tot en met 6 november. Omdat het plan-MER ook betrekking heeft op de faciliteitengemeenten Kraainem, Wemmel en Wezembeek-Oppem, wordt er aan deze gemeenten ook een Franstalige versie ter beschikking gesteld. Ook het Brussels hoofdstedelijk gewest krijgt een exemplaar van het kennisgevingsdossier dat ook digitaal beschikbaar is op www.mervlaanderen.be.

Het plan-MER dient ter voorbereiding van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het project. Het plan onderzoekt de effecten van de ontwikkeling op het leefmilieu.

De geplande uitbreiding van de Brusselse ring heeft betrekking op de noordelijke zone tussen de E40 Gent-Brussel en de E40 Brussel-Luik, waarbij bepaalde zones tot twaalf baanvakken uitgebreid zouden worden. (FUL)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud