Plopsaland heeft tussenoplossing voor personen met handicap

Plopsa biedt personen met een handicap die potentieel gevaarlijke attracties willen betreden, een tussenoplossing aan. Hun begeleiders kunnen voortaan een document ondertekenen, waarmee ze beslissen de toegankelijkheidsvoorschriften van Plopsa niet op te volgen. Die tussenoplossing kwam er in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken, omdat het overleg met de verschillende ministeries en belangenverenigingen dreigt aan te slepen. Dat meldt Plopsa vrijdag in een persbericht.

"Als attractiepark wordt Plopsa geconfronteerd met twee tegenstrijdige wetten over ons beleid voor bezoekers met een handicap: de wet van 10 mei 2007 bestrijdt discirminatie, maar die van 10 juni 2001 schrijft voor dat de exploitant van een attractie een risicoanalyse moet uitvoeren om aan te tonen dat een attractie voldoet aan de veiligheidsverplichting. De uitbater is ook verplicht deze bevindingen toe te passen door eventueel preventiemaatregelen op te leggen voor bepaalde doelgroepen", schrijft Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsa Group.

Plopsa heeft deze risicoanalyse laten uitvoeren door de Duitse keuringsdienst TÜV. "Op basis van deze analyses raden wij de toegang tot bepaalde attracties ten stelligste af voor bezoekers met een beperking. Maar wanneer de begeleider van een bezoeker met een handicap een bepaalde attractie toch wil betreden, zullen wij als tussenoplossing en op basis van de anti-discriminatiewetgeving de toegang noch weigeren, noch goedkeuren." Begeleiders moeten wel een document ondertekenen waarin verklaard wordt dat ze op de hoogte zijn gesteld dat Plopsa sommige attracties afraadt.

"We hopen zo snel mogelijk met de ministeries en alle betrokken verenigingen en belangenorganisaties tot een compromis te komen tussen beide wetten", besluit Van den Kerkhof.

Vrijdag nog schreef Het Laatste Nieuws dat er bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding al 90 klachten binnenkwamen over de Plopsa-pretparken.

(MICHEL KRAKOWSKI)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud