Politie: ACOD verwerpt voorakkoord

De afgevaardigden van de socialistische vakbond ACOD-LRB (Lokale en Regionale Besturen) hebben vrijdag beslist om het voorakkoord te verwerpen dat woensdag in het onderhandelingscomité voor de politie werd voorgesteld. De vakbond sluit niet uit dat er de komende dagen acties volgen.

Mil Luyten, federaal secretaris Lokale en Regionale Besturen (LRB), benadrukt dat de vakbondsvertegenwoordigers unaniem beslist hebben de tekst van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) te verwerpen. "Het voorstel dat nu op tafel ligt komt op geen enkel vlak tegemoet aan onze eisen", klinkt het.

De afgevaardigden vinden dat de federale regering met haar beloftes om het huidige aantal politiemensen te behouden zand in de ogen van de mensen strooit. "Aangezien de aanwerving hoe dan ook wordt geblokkeerd tot duizend politiemensen, kunnen we alleen maar getuige zijn van een stoelendans. De capaciteit van een dienst wordt dan misschien wel gehandhaafd via interne verplaatsingen, maar dit zal ten koste zijn van de diensten of zones waaruit het personeelslid afkomstig is. Welnu, de voorziene aanwervingen zullen niet volstaan om het aantal pensioneringen op te vullen. Globaal gesproken zal het personeelsbestand dus afnemen", aldus de vakbond.

Bovendien bevat het ontwerp van sociaal akkoord volgens ACOD-LRB meerdere maatregelen "die in feite niets meer zijn dan onduidelijke beloften of punten die naar commissies worden doorverwezen".

De stakingsaanzegging die in februari werd ingediend, wordt dus niet opgeheven. "In de komende dagen kunnen dan ook acties volgen", aldus de vakbond. Hoe dat concreet zal ingevuld worden, is nog niet duidelijk. (ROJ)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud