Provinciale verkiezingen: tabel kiesdistricten ongrondwettelijk

Het Grondwettelijk Hof heeft woensdag de tabel vernietigd in het Vlaams decreet dat bij de provinciale verkiezingen de provincies onderverdeelt in kiesdistricten. Dat in sommige districten slechts twee of drie mandaten te verdelen zijn, is volgens het Hof niet verenigbaar met het principe van de evenredige vertegenwoordiging.

De vernietiging kwam er na een beroep van Groen!. De partij voert aan dat de regeling, die de Vlaamse regering eerder dat jaar invoerde voor de provincieraadsverkiezingen, nadelig is voor kleinere partijen. Dat zou voornamelijk het geval zijn in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg.

De bepaling regelt de onderverdeling van elke provincie in administratieve arrondissementen, die op hun beurt zijn opgesplitst in één of meerdere kiesdistricten. Het aantal arrondissementen en districten verschilt sterk per provincie.

Groen! voert daarbij aan dat de omvang van de kieskringen medebepalend is voor de natuurlijke kiesdrempel. Hoe minder inwoners in een disctrict, hoe hoger de natuurlijke drempel. Die verschillen zouden variëren van ongeveer drie procent tot meer dan zestien procent, naar gelang van het district. "Ofschoon elke indeling in kieskringen leidt tot verschillen in de natuurlijke kiesdrempel, kunnen de uit de bestreden bepaling voortvloeiende verschillen niet worden geacht binnen redelijke grenzen te blijven", stelt het Hof.

De vernietiging heeft geen gevolgen voor de uitslag van de provincieraadsverkiezingen van 8 oktober vorig jaar. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud