Advertentie

Raad van State schorst afzetting burgemeester Vloesberg

De Raad van State heeft vandaag de beslissing van de Waalse regering geschorst om de burgemeester van Vloesberg, Philippe Mettens (PS), af te zetten. Mettens kreeg die disciplinaire sanctie omdat hij het burgemeesterschap cumuleerde met zijn mandaat als voorzitter van het directiecomité van het Federaal Wetenschapsbeleid. Dat druiste volgens de Waalse regering in tegen de Waalse Code van de Lokale Democratie.

Dat decreet schrijft voor dat ambtenaren-generaal die onder de mandaatregeling vallen, geen lid mogen zijn van het college van burgemeester en schepenen. In zijn arrest wijst de Raad van State erop dat die bepaling betrekking heeft op de effectieve uitvoering van het ambt op gemeentelijk niveau, maar dat ze de betrokken ambtenaren niet belet burgemeester of schepen te blijven indien ze het ambt niet effectief uitvoeren.

Volgens het rechtscollege heeft Mettens "geen enkele handeling gesteld die als grove nalatigheid kan worden bestempeld, aangezien hij ervoor heeft gezorgd dat het bestuur van de gemeente niet in het gedrang kwam door zijn onbeschikbaarheid". Bovendien had de regering geen tuchtprocedure mogen aanwenden om Mettens uit zijn ambt te ontzetten, terwijl hij "geen fouten heeft begaan die een grove nalatigheid uitmaken".

De Waalse regering had op 6 juni beslist de burgemeester van de Henegouwse gemeente af te zetten. In februari was een verzoeningsprocedure opgestart, maar die bracht weinig zoden aan de dijk. Daarop zette bevoegd minister Paul Furlan een tuchtprocedure op poten tegen Mettens, die tot de afzetting leidde. Mettens kreeg echter de steun van de lokale bevolking en de lokale PS-afdeling (tegen het advies van de PS-federatie in) en trok onmiddellijk naar de Raad van State.

Mettens reageert uiteraard verheugd op het arrest. "Ik hoop dat het een inspiratiebron kan zijn voor de regering en dat die de inhoud van het decreet opnieuw tegen het licht houdt". (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud