Raad van State schorst milieuvergunning Uplace

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor het 'belevingscentrum' Uplace in Machelen geschorst. Volgens de Raad is het nog niet duidelijk of de site wel goed ontsloten kan worden. De vergunning werd aangevochten door onder meer de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant.

De milieuvergunning voor Uplace werd op 30 mei verleend door minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. De Raad schorst die beslissing omdat de nodige vergunningen om Uplace bereikbaar te maken nog niet zijn afgeleverd. "Voor de realisatie van de infrastructuurwerken die nodig zijn voor de goede ontsluiting en bereikbaarheid van de site moet nog een volledig juridisch traject worden afgelegd", stelt het arrest. "De rechtsbescherming van derden-belanghebbenden bij het Uplace-project vereist dat de Vlaamse regering bij het verlenen van de milieuvergunning er niet zonder meer mag van uitgaan dat die mobiliteitsinfrastructuurwerken later ook effectief vergund en gerealiseerd zullen worden."In augustus verwierp de Raad van State al het verzoek om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Uplace te schorsen. Er loopt wel nog een procedure om dat plan ten gronde te laten vernietigen en ook de bouwvergunning wordt nog aangevochten.De ontwikkelaar hoopt Uplace te kunnen openen in het voorjaar van 2016. (NICOLAS MAETERLINCK)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud