Advertentie

Recyclage neemt toe in Vlaanderen

De hoeveelheid afval dat de Vlaamse gezinnen en bedrijven produceren, stijgt niet. Daarnaast neemt de selectieve inzameling en materiaalrecuperatie door hergebruik, recyclage of compostering nog steeds toe. Dat blijkt uit het activiteitenoverzicht dat de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij Ovam vrijdag publiceerde.

Dat beeld wordt bevestigd in de cijfers van het eerste kwartaal van 2012: "steeds meer afval verdwijnt van de stortplaatsen en gaat naar materiaalrecyclage".

In 2010 produceerde elke Vlaming 525 kg huishoudelijk afval, waarvan 375 kg selectief werd ingezameld. Daarmee haalt Vlaanderen nog steeds de doelstelling van 150 kg huishoudelijk restafval per persoon. "Dit resultaat stagneert, maar daar staat tegenover dat de totale hoeveelheid afval afneemt en het aandeel selectief ingezameld afval procentueel stijgt. In 2010 werd 72 procent van het huishoudelijk afval selectief ingezameld en hergebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd."

Het primaire bedrijfsafval daalde dan weer niet. In 2009 steeg de hoeveelheid bedrijfsafval licht, maar in de periode 2006-2009 stabiliseerde het bedrijfsafval. Ongeveer 64 procent van het Vlaamse bedrijfsafval werd in 2009 hergebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd, of een stijging met 1 procent tegenover 2008. Dat percentage "ligt wel nog beduidend lager dan dat van het huishoudelijk afval", maar Ovam wil in bedrijfscontext hetzelfde hoge niveau halen. Vanaf 1 juli 2013 moeten ook bedrijven 18 stromen afval selectief inzamelen, waaronder PMD. (BGY)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud