Regering houdt begroting op koers en neemt 40 relancemaatregelen

De federale regering neemt om en bij de 40 maatregelen in het kader van de relance van de economie. Ondertussen heeft ze enkele budgettaire maatregelen genomen zodat het budget op het juiste spoor blijft om het tekort dit jaar op 2,8 procent van het bbp te houden. De regering houdt nog steeds rekening met het schrappen van 250 miljoen euro uitgaven aan de zogenaamde usurperende bevoegdheden, maar dat bedrag werd niet meegerekend bij de controle.

Bijna de voltallige regering was naar de perszaal van de Wetstraat 16 afgezakt om tekst en uitleg te geven bij de maatregelen die de regering tijdens het driedaagse begrotingsconclaaf nam. De regeringsleden hadden ook een cadeau meegebracht voor premier Elio Di Rupo, die zijn 61ste verjaardag viert.

Zoals bekend moest de regering op zoek naar 78 miljoen euro om de begroting op koers te houden. Daarbij kwamen nog voor 22,5 miljoen euro onvermijdelijke uitgaven (zoals facturen) en voor 33,4 miljoen euro nieuwe uitgaven, op het vlak van justitie, politie, de pensioenen in de burgerluchtvaart en de sociale zekerheid. De latere overschrijding van de spilidex doet de uitgaven dan weer met 23 miljoen euro afnemen.

De daling van de rentelasten houdt een meevaller van 25 miljoen euro in. Dat bedrag komt bovenop de 148 miljoen euro die het monitoringcomité naar voren had geschoven. Minister van Financiën Steven Vanackere wees erop dat de rentelasten nog steeds 12,2 miljard euro bedragen. "U hoort geen zelfgenoegzaamheid van onze kant zolang we moeten vaststellen dat onze schuld rond de 100 procent ligt", stelde hij.

Wel weerlegde Vanackere dat de positieve evolutie van de Belgische spread en intrestlasten, enkel te danken is aan de Duitse motor. "Men mag me veel proberen uit te leggen door te verwijzen naar Draghi, Europa en de ECB", stelde Vanackere, maar de daling van de spread mag "in alle bescheidenheid" op het conto van België worden geschreven. (DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud