Advertentie
Advertentie

Regering schrapt overlijdenspremie

De federale regering schaft de officiële overlijdenspremie af die wordt betaald aan nabestaanden van ex-werknemers en -mijnwerkers die een pensioen of arbeidsongeschiktheidspremie kregen op het ogenblik van hun overlijden. De schrapping van de premie staat in de programmawet, die het parlement moet goedkeuren. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.