Regering schuift veertig concrete relancemaatregelen naar voren

De federale regering heeft tijdens het driedaagse conclaaf ongeveer veertig concrete maatregelen genomen in het kader van de relance van onze economie. Blikvangers zijn de verhoging van de werkbonus, de creatie van 10.000 stageplaatsen voor jongeren, maatregelen voor onderzoek en ontwikkeling, goedkopere gelegenheidsarbeid in de horeca en lagere lasten voor de eerste drie aanwervingen bij kmo's.

Zoals bekend gaat het niet om een relanceplan, maar om een strategie. De regering nam nu een reeks maatregelen. Die moeten nog worden aangevuld na later overleg met de regio's en de sociale partners. Premier Elio Di Rupo benadrukte de drievoudige doelstelling van de maatregelen: de koopkracht verhogen, de competitiviteit van de ondernemingen versterken en meer banen creëren.

De regering heeft intussen een brief gestuurd naar de sociale partners, met het oog op het interprofessioneel akkoord dat ze later dit jaar moeten sluiten. Open Vld-vicepremier Vincent Van Quickenborne legde uit dat werkgevers en werknemers daarin wordt gevraagd oog te hebben voor drie zaken.

Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van jobs door te mikken op meer diversiteit, het tegengaan van discriminatie en het doorbreken van het glazen plafond. Ook moeten ze oog hebben voor de polyvalentie van de arbeidsmarkt. De sociale partners wordt gevraagd werk te maken van glijdende werkuren en om de voorwaarden voor het begrenzen van het aantal overuren zonder verplichte inhaalrust te bekijken. Tot slot vragen ze de loonkosthandicap af te bouwen zonder te raken aan het automatische indexeringssysteem van de lonen.

(DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud