Advertentie

Regering voert strijd tegen schijnhuwelijk en -samenwoonst verder op

De federale regering drijft de strijd tegen schijnhuwelijken en schijn-wettelijk samenwonen verder op. Voortaan zullen ambtenaren het parket vragen een onderzoek te starten indien ze vermoeden dat een stel enkel en alleen samenwoont om het verblijfsrecht voor één van de partners te bekomen. Een rechter die een celstraf of boete oplegt, kan ook met hetzelfde vonnis het huwelijk of het samenwonen nietig verklaren.

De wetswijziging bevat twee aspecten, stak staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block vrijdag na afloop van de ministerraad van wal. Er is enerzijds de bescherming van de slachtoffers, die denken dat er echt romantiek in het spel was, en anderzijds de strijd tegen fraude, in dit geval de poging om een verblijfsrecht af te dwingen.

Daarom wordt in het Burgerlijk Wetboek de definitie van de "schijn-wettelijke samenwoning" ingevoerd. Daardoor kunnen ambtenaren van de burgerlijke stand het parket vragen een onderzoek te starten indien ze twijfelen aan de werkelijke bedoelingen van de samenwonenden. Ze kunnen het samenwonen ook uitstellen, terwijl het parket vijf in plaats van twee maanden krijgt om een onderzoek te voeren.

Er komen ook hogere straffen en boetes. De straffen voor schijnsamenwoonst of -huwelijk lopen nu van acht dagen tot drie maanden. Dat wordt voortaan één maand tot drie jaar. De boetes, die nu gaan van 26 tot 100 euro, zullen 50 tot 500 euro bedragen. Op een gedwongen huwelijk zullen straffen van drie maand tot vijf jaar staan, in plaats van een maand tot twee jaar, terwijl de boete tussen 250 en 5.000 euro zal liggen, tegenover 100 en 500 euro vandaag. De bedragen moeten worden vermeerderd met de opcentiemen.

De strafrechter kan meteen ook het huwelijk of de samenwoonst nietig kunnen verklaren. Wanneer dat gebeurt, bestaat de mogelijkheid dat iemand onmiddellijk door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) uit het land wordt verwijderd. Dat kon tot op vandaag niet, omdat na een veroordeling steeds de echtscheiding nog moest worden uitgesproken. In geval van een vernieting kan DVZ een inreisverbod van vijf jaar opleggen. (JDH)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud