Rik Torfs wil meer discussie aan KU Leuven

Morgen begint Rik Torfs aan zijn taak als rector van de KU Leuven. De komende vier jaar wil hij prioritair werk maken van meer openbaarheid van bestuur om alle leden meer te betrekken bij de besluitvorming. Tegelijk pleit hij ook voor een grotere deelname aan het maatschappelijk debat, zegt hij aan Belga.

"Als universiteit moeten wij door het voeren van een transparant en openbaar bestuur een voorbeeld zijn voor de rest van de samenleving. Om de interne discussies en beleidsparticipatie te stimuleren mogen beleidsstructuren niet te zwaar zijn en moet er ook meer openheid geboden worden over beleidsdocumenten betreffende zaken die iedereen aanbelangt evenals over de wijze waarop beslissingen genomen worden", aldus Torfs.

Ook extern wil Torfs dat de universiteit en haar leden meer participeren aan actuele, maatschappelijke discussies over de toekomst van mens en samenleving. "Academische vrijheid betekent dat je af en toe het recht hebt om je te vergissen. Je moet vanzelfsprekend zorgvuldig blijven, maar dit mag niet leiden tot faalangst. De metafora over maatschappelijke kwesties die de KU Leuven de voorbije jaren organiseerde waren inhoudelijk steeds zeer goed, maar moeten met hun standpunten nog meer naar buiten treden."

Torfs wil ook meer aandacht voor onderwijs, want de onderwijstaak is onlosmakelijk verbonden met de universiteit. Hij pleit hierbij onder meer voor een vernieuwende, inhoudelijke visie op onderwijs, hoe die bijvoorbeeld het kritisch denken van studenten kan stimuleren. "Daarnaast moet het onderwijsitem opnieuw een grotere rol toebedeeld krijgen in het persoonlijk dossier van professoren", besluit hij. (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud