Ruim 400 aanwezigen op Dag van de Nabestaanden

In het Elewijt Center in Elewijt-Zemst nemen zaterdag 300 mensen die in aanraking kwamen met zelfdoding, en zo'n 120 hulpverleners, deel aan de Dag van de Nabestaanden. De Werkgroep Verder organiseert er voor de elfde keer tal van lezingen, workshops en lotgenotencontacten.

De nadruk ligt dit jaar op rouwen in het gezin, zegt Lynn Delfosse, voorzitster van de Werkgroep Verder.

Naar jaarlijkse gewoonte reikte de Werkgroep Verder, die door de Vlaamse regering aangesteld is als 'mediawaakhond', ook de media-onderscheiding uit aan een journalist die erin slaagde een niet-stigmatiserend beeld op te hangen rond zelfdoding in een artikel of nieuwsuitzending. Dit jaar ging de prijs naar journalist Filip Rogiers van De Standaard.

Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen stierven in 2010 1.066 Vlamingen door zelfdoding. Dit is een lichte daling (3 procent) ten opzichte van de 1.102 zelfdodingen in het jaar 2009. Budgettair zal er in 2013, naast de voortzetting van de bestaande acties en binnen de beschikbare budgetten voor het preventief gezondheidsbeleid, 1.257.000 euro worden geïnvesteerd in nieuwe acties. Dat brengt het totale budget voor suïcidepreventie op 2.750.000 euro. (JDH)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud