Salduz-wet zorgt voorlopig niet voor significant minder voorleidingen

De nieuwe Salduz-wet heeft tijdens de eerste weken niet geleid tot significant minder voorleidingen bij de onderzoeksrechter. Dat heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) woensdag in de bevoegde Senaatscommissie gezegd. De minister liet er ook verstaan dat het kostenplaatje "maakt dat de inhoud van de wet op een bepaald moment misschien toch herbekeken zal moeten worden", maar zonder verder in detail te treden.

Over de invoering van de nieuwe Salduz-wet is de voorbije weken al heel wat inkt gevloeid. Na commotie over een omzendbrief van het Brussels parket met misdrijven waarvoor de dader niet langer meteen verhoord moet worden, kondigde Turtelboom aan na één maand al een eerste keer te willen evalueren.

Voor dat eerste verslag heeft de Dienst Strafrechtelijk Beleid al stappen gezet, aldus de minister woensdag. Ook politiediensten, parketten en advocatenbalies zullen betrokken worden. Bedoeling is meteen zowel kwantitatief als kwalitatief een beeld te schetsen, voor zover dat na een maand al kan.

Wel is al duidelijk dat het aantal voorleidingen niet significant daalt. "Maar hoe dan ook betekent niet voorleiden allerminst een seponering", onderstreepte de liberale politica. "Bovendien zal altijd rekening gehouden worden met de specificiteiten van dader en feiten."

Voor de werkbaarheid op het terrein kijkt Turtelboom dan weer richting centrale verhoorplaatsen voor meerdere politiezones samen, zoals dat in Bergen al bestaat. Al is dat geen taak voor Justitie maar voor de politie, onderstreepte ze. Specifiek voor Brussel blijft het grote knelpunt intussen echter het gebrek aan medewerking van de Franstalige advocaten, erkende Turtelboom nog. (KNS)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud