Scheldeverdieping: Vlaamse EP-leden wenden zich tot Commissie

De Vlaamse Europarlementsleden willen dat de Europese Commissie tegen 9 oktober een standpunt inneemt over het Nederlandse getalm met de verdieping van de Westerschelde. Dat schrijven ze in een gezamenlijke brief aan het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

In de brief vragen Ivo Belet (CD&V), Jean-Luc Dehaene (CD&V), Frieda Brepoels (N-VA), Said El Khadraoui (sp.a), Annemie Neyts-Uyttebroeck (Open Vld), Dirk Sterckx (Open Vld), Marianne Thyssen (CD&V), Kathleen Van Brempt (sp.a) en Bart Staes (Groen! ) dat de Commissie voor 9 oktober duidelijk zou maken hoe ze aankijkt tegen de zaak. De ambtelijke diensten van de Commissie stuurden begin juli een brief naar Nederland waarin ze hun ongerustheid uitten over de gang van zaken in het Scheldedossier. De Vlaamse Europarlementsleden hopen met hun actie de Commissie tot een politiek standpunt te bewegen en de druk op Den Haag verder op te voeren. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud