Senaat keurt verdrag over overbrenging Belgische gedetineerden naar Tilburg goed

De Senaat stemt donderdagavond wellicht in met het verdrag met Nederland voor de overbrenging van 500 gedetineerden naar de gevangenis van Tilburg van begin volgend jaar tot eind 2012. Dat moet een antwoord bieden op het tekort aan cellen in België en de overcapaciteit in Nederland.

Het verdrag tussen België en Nederland voorziet dat 500 Belgische gedetineerden zullen worden overgebracht naar de Penitentiaire Inrichting (PI) van Tilburg voor een periode van drie jaar (van 2010 tot eind 2012, verlengbaar met één jaar) tegen een jaarlijkse vergoeding van 30 miljoen euro. Dat bedrag omvat de terbeschikkingstellingskosten, de kosten van het gebouw, de personeelskomsten en de catering.

Het statuut van de gedetineerden in Tilburg wordt door het Belgisch recht geregeld. De Belgische directeur waakt over de toepassing van het Belgische recht in de instelling.

De PI Tilburg is een bijhuis van de instelling van Wortel, maar blijft Nederlands grondgebied. In principe komen enkel gedetineerden uit Vlaamse strafinrichtingen in aanmerking voor overplaatsing naar Tilburg. Gedetineerden uit de Franstalige instellingen kunnen niet verplicht worden.

Het verdrag kadert in de strijd tegen de overbevolking van de Belgische gevangenissen. Eind 2008 keurde de regering een investeringsplan goed om 1.500 nieuwe cellen te creëren tegen 2012. In afwachting dat die nieuwe capaciteit beschikbaar is, werd een overeenkomst gesloten met Nederland, dat momenteel een capaciteitsoverschot kent over het gebruik van een Nederlandse instelling voor Belgische gedetineerden. (AHO)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud