Senaat : Marleen Temmerman blikt met gemengde gevoelens terug, maar betreurt "uitkleding" Senaat

Sp.a-fractieleidster Marleen Temmerman nam bij de opening van het parlementaire jaar met gemengde gevoelens afscheid van haar politieke carrière. Volgende donderdag legt gewezen Antwerps burgemeester en staatssecretaris Leona Detiège de eed af in opvolging van Temmerman, die benoemd is als directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Genève.

Marleen Temmerman, die faam verwierf als gynaecologe en genderactiviste, zetelt sinds 2007 in de Senaat. Ze had het dinsdag bij haar afscheid over een "late roeping", waardoor ze ook heel wat bagage meebracht. Temmerman blikte met tevredenheid terug op haar mandaat van vijf jaar, maar betreurde tegelijk dat de Senaat in het kader van de zesde staatshervorming "uitgekleed" wordt. "Bepaalde dossiers hebben het nodig om even te rijpen en bijgestuurd te worden", aldus Marleen Temmerman die ook wees op de ethische rol van de Senaat. Volgens haar heeft de Senaat de rest van de legislatuur nog heel wat werk aan de winkel, zoals de aanpassing van de euthanasiewetgeving en een juridische regeling van het draagmoederschap. Het meeste spijt had ze dat de derdebetalersregeling in de gezondheidszorg niet veralgemeend kon worden, iets wat in heel wat Europese landen reeds jaren geldt. Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune stelde in haar aanvaardingstoespraak dat de Senaat zich ondanks de nakende discussie over de hervorming van de instelling en de gevolgen voor de werking en het personeel niet mag laten afleiden van de kerntaken van de assemblee. Naast de economische en schuldencrisis en de werkgelegenheid verwees ze naar de snel groeiende vergrijzing, betaalbare en duurzame energie, het risico op sociale uitsluiting en armoede. (ERIC LALMAND)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud