Senator kost 1 miljoen euro per jaar

De gemiddelde kostprijs van een senator bedraagt dit jaar ruim 1 miljoen euro, terwijl het gemiddelde Kamerlid slechts 835.000 euro kost. Een senator is bijgevolg bijna 200.000 euro duurder dan een Kamerlid. De cijfers staan in een nog niet gepubliceerde VUB-studie van professor Herman Matthijs die De Morgen kon raadplegen.

Uit de begroting over 2008 blijkt dat de Senaat een dotatie vraagt van in totaal bijna 75 miljoen euro, bestaande uit de eigenlijke dotatie (64,3 miljoen euro), een gedeelte voor de financiering van de politiek partijen (9,8 miljoen euro) en een bijdrage aan het pensioenfonds van de Senaat (580.000 euro).

"Een opvallend gegeven is dat de Senaat zeer geheimzinnig doet over die begroting", merkt Matthijs op. "Voor de buitenwereld is ze niet beschikbaar en alleen senatoren-quaestoren mogen de inhoud ervan kennen." De begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is eveneens een louter intern document.

"De kostprijs van de Senaat staat niet in verhouding tot haar politieke gewicht", stelt Matthijs. "Opvallend is dat de ene federale wetgevende vergadering veel duurder is dan de andere. Bovendien beschikt de Senaat over een gigantische pensioenkas." Een andere conclusie luidt volgens Matthijs dat ons land verhoudingsgewijs te veel federale parlementsleden telt. (SCS)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud