Sinksenfoor op Gedempte Zuiderdokken terug onzeker

Het vorig jaar door de stad Antwerpen vastgelegde ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de Gedempte Zuiderdokken tot 'zone voor openbaar nut' bestemde, is door de Raad van State geschorst. Dat meldt vtm in Het Nieuws. Het arrest valt intussen te lezen op de website van de Raad. De schorsing bedreigt mogelijk de jaarlijks gehouden openbare evenementen op de Zuiderdokken, in de eerste plaats de Sinksenfoor. Het stadsbestuur beraadt zich nog over het arrest.

Enkele omwonenden vochten de bestemmingszone bij de Raad van State aan, omdat het RUP in strijd zou zijn met het gewestplan. Daarin hebben de Gedempte Zuiderdokken immers de bestemming 'parkgebied'. Diezelfde omwonenden zagen vorig jaar voor de rechtbank van Antwerpen nog een klacht tegen de stad ongegrond verklaard.

De Raad van State oordeelt nu dat in een door de dienst milieueffectenrapportage (MER) gehanteerd screeningsrapport "op het eerste gezicht ten onrechte is aangenomen dat de omzetting van parkgebied naar zone voor openbaar nut geen wijziging inhield en daarom geen aanzienlijke milieugevolgen heeft".

Dat volgens de stad Antwerpen een schorsing niet noodzakelijk zou betekenen dat er geen evenementen meer kunnen doorgaan op de Zuiderdokken en de omwonenden dus in feite geen belang zouden hebben bij de zaak, is voor de Raad geen reden om niet tot de schorsing over te gaan. "Door het uitvoeringsplan wordt immers een ruimtelijk kwetsbaar gebied omgezet in een niet-kwetsbaar gebied, zodat het gemakkelijker wordt om voor installaties van openluchtevenementen een (vrijstelling van) vergunning te geven", klinkt het. (ANA)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud