Spanningsveld tussen politiek en media drijft boven

In de commissie Media van het Vlaams Parlement is donderdag tijdens een hoorzitting over de toekomst van de media het spanningsveld tussen media en politiek komen bovendrijven. De commissieleden toonden begrip voor de eisen van de VVJ, de Vlaamse journalistenvereniging, maar hadden een pak vragen omtrent de "kwaliteit" van de media.

Het parlementair initiatief kwam er een maand na de Staten-Generaal van de Media die er kwam op vraag van Vlaams minister-president Kris Peeters. De VVJ verdedigde donderdag dezelfde eisen: voorwaarden voor de personeelsbezetting, een kader voor freelancers en een verplicht redactiestatuut. Vanuit de politiek werd positief gereageerd, maar werd de bal inhoudelijk teruggekaatst. "Hoe zien jullie kwaliteit? ", aldus Carl Decaluwé (CD&V). "Ik acht jullie voor een groot deel verantwoordelijk voor de verzuring van de maatschappij." Meermaals werd door de commissieleden bijvoorbeeld de publicatie van de lonen van politici gehekeld. Ook over het pluralisme en de onafhankelijkheid van de pers werd gediscussieerd. Volgens Pol Deltour van de VVJ zijn er nu al signalen van een evolutie naar slechts drie dagbladen, naar analogie met de drie krantengroepen. "We hebben nog geen Murdochs in Vlaanderen", milderde Geert Bourgeois (N-VA). (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud