Staatsveiligheid - Begeleidingscommissie Comité I wil ruimere waarborgen voor parlementsleden onderzoeken

De begeleidingscommissie van het Comité I van de Senaat wil bij de bespreking van de toezichtsverslagen van dat comité nagaan of er ruimere waarborgen moeten ingebouwd worden voor parlementsleden. Dat stelt de commissie nadat ze zowel minister van Justitie Annemie Turtelboom als administrateur-generaal Alain Winants van de Veiligheid van de Staat en het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) had gehoord. De staatsveiligheid moet vandaag reeds de minister van Justitie inlichten wanneer een federaal parlementslid voorwerp maakt van een onderzoek.

De begeleidingscommissie boog zich over twee dossiers, het verslag over de infiltratie door de Scientology-beweging van de Congolese gemeenschap in België en het verslag "Fenomeenanalyse van niet-staatsgestuurde inmengingsactiviteiten", dat dit weekend uitlekte en waarin de namen van parlementsleden vermeld werden die door sekten of organisaties als Scientology benadert werden. De senaatscommissie had het Comité reeds twee weken geleden over het eerste dossier gevat en besliste de opdracht uit te breiden tot het tweede dossier, waarvoor minister Turtelboom het comité dit weekend reeds vatte na de perslekken.De minister van Justitie moet krachtens een ministeriële richtlijn van 2009 reeds door de Staatsveiligheid ingelicht worden indien een federaal parlementslid het voorwerp uitmaakt van een onderzoek door haar. De begeleidingscommissie besliste om bij de bespreking van de toezichtsverslagen te onderzoeken of er ruimere waarborgen voor parlementsleden moeten worden ingebouwd, waarop N-VA-Kamerlid Ben Weyts aandrong. (NICOLAS MAETERLINCK)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud