Staking De Lijn: incident in Hasselt zonder veel erg (UPDATE)

Bij het incident dat zich vrijdagmorgen voordeed aan de stelplaats van De Lijn in Hasselt, was er geen sprake van een moedwillige poging tot aanrijding van een vakbondsafgevaardigde van het ACOD. Omdat de betreffende chauffeur tot een andere vakbondsstrekking behoort, werd het incident aangegrepen om de vakbonden tegen mekaar op te zetten.

Het incident deed zich voor toen één van de afgevaardigden van het ACOD een interview aan het geven was en een chauffeur hem rakelings passeerde. De vakbondsman schrok daarop en maakte een beweging in de richting van de voorbijrijdende bus. Maar van een aanrijding of van verwondingen, zoals eerder gemeld, was evenwel geen sprake. Na het incident gaf de chauffeur te kennen dat hij absoluut niet de bedoeling had om de vakbondsman te raken en stelde dat hij zelf geschrokken was van het hele gebeuren. De directie van De Lijn Limburg werd van het incident op de hoogte gebracht. (BEH)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud