"Steden houden geen rekening met blinden en slechtzienden"

Steden hebben bij de uittekening van wegen en pleinen zelden oog voor de problemen van visueel gehandicapte mensen. Luik is de uitzondering op de regel, met niet alleen voorzieningen op drukke plaatsen maar ook in woonwijken. Dat blijkt uit een studie van Test-Aankoop, dat in tien provinciehoofdplaatsen en in Brussel 66 straten en pleinen onderzocht om te zien in hoeverre rekening werd gehouden met voetgangers.

In het algemeen wordt er in de buurt van en in stations meer rekening gehouden met voetgangers dan in woonwijken. De voetpaden zijn in woonwijken zelden breder dan strikt noodzakelijk, waardoor er vaak geen plaats over is voor een zitbankje of wat groene ruimte.

Test-Aankoop is bijvoorbeeld kritisch over de te smalle voetpaden in Brugse woonwijken, die bovendien vaak in kassei- of natuursteen zijn aangelegd.

Ook aan stations of in handelsassen kan het op een aantal plaatsen nog beter. De oversteekplaatsen op het Maria-Hendrikaplein in Gent zijn niet echt veilig en er zijn teveel conflictsituaties mogelijk met andere weggebruikers. Brugge heeft in zijn winkelstraten teveel aandacht voor de auto en parkeerplaatsen met te smalle voetpaden en ongelijkmatig wegdek tot gevolg. Het Brugs stationsplein daarentegen is een voorbeeld van hoe het wel moet. (TIP)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud