Steeds meer meldingen over pesten op het werk

In 2008 heeft IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, 9 procent meer meldingen geteld over "ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk" dan in 2007. In de meeste gevallen ging het om pesterijen (68 procent). Toch mondde maar 12 procent uit in een formele klachtenprocedure, wat minder was dan voorgaande jaren.

In 2005 waren er 367 meldingen, in 2008 waren het er 642. In 2008 nam het aantal meldingen dat uitmondde in een formele klachtenprocedure, af tot 12 procent; in 2005 was dat nog 18,5 procent. Bij zo'n procedure is er sprake van een onderzoek en een officieel aanbevelingsrapport. "Er zijn nu relatief meer vragen om een intakegesprek, advies en eerste opvang, en meer klachten die via een interventie of bemiddeling kunnen worden afgehandeld, zonder formele onderzoeksprocedure", zegt IDEWE. "Dat is een gunstige evolutie. Bij een formele procedure zijn de partijen immers meer geneigd om in de verdediging te gaan, waardoor de kans op een bevredigende oplossing afneemt." Het waren vooral mannen, leidinggevenden of directieleden die werden aangeklaagd. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud