Steunpunt Armoedebestrijding wil resultaatsverbintenis voor betaalbare woningen

De overheden in België zouden naar het voorbeeld van Frankrijk of Schotland een wettelijke resultaatsverbintenis moeten invoeren om zoveel mogelijk mensen in armoede betaalbare huisvesting aan te bieden. Dat heeft Steunpunt Armoedebestrijding bepleit tijdens de voorstelling van het tweejaarlijks verslag.

De Belgische grondwet biedt recht op behoorlijke huisvesting, maar in de praktijk blijft het voor vele mensen bijzonder moeilijk om een degelijke woonst te vinden. Een huis bouwen of kopen wordt steeds duurder, de private huurprijzen gaan eveneens in stijgende lijn, er is een tekort aan sociale woningen en de wachtlijsten en -tijden zijn lang. "Er lijkt een soort gewenning op te treden tegenover het uitblijven van een antwoord op de niet-naleving van een grondrecht", stelt het Steunpunt in het verslag vast. Daarom pleit het adviesorgaan naar Frans en Schots voorbeeld voor een resultaatsverbintenis in de wetgeving. Dat heeft in die landen geen grote ommekeer teweeggebracht, maar wel meer bewustwording, monitoring en beleid op maat in de hand gewerkt.

Het Steunpunt erkent dat een resultaatsverbintenis een "moeilijke verandering" is. Het impliceert immers dat een verantwoordelijke overheid wordt aangewezen, die voldoende middelen moet hebben om haar taak op te nemen. Bovendien opent het beroepsmogelijkheden. Zo stijgt het aantal beroepen tot schadeloosstelling in Frankrijk omdat slecht gehuisveste mensen steeds meer beseffen dat ze wel degelijk rechten hebben.

Intussen gaan arme mensen steeds meer op zoek naar alternatieven: permanent wonen in een caravan of chalet, kraken, een huis delen met lotgenoten,... Het Steunpunt wil erkenning voor die alternatieven en pleit voor aangepaste reglementeringen. Zo bestraft het statuut van samenwonenden nu de solidariteit tussen mensen die samen willen wonen.

(KME)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud