Strengere controles en straffen voor dierenmishandeling

Dierenmishandeling wordt binnenkort strenger aangepakt. De ministerraad keurde vrijdag een wetsontwerp goed dat verschillende controlediensten de mogelijkheid geeft om een pv op te stellen, die uiteindelijk moet leiden tot een administratieve boete. Daarnaast worden de boetes voor de verwaarlozing of mishandeling van paarden verdubbeld.

Bijna een vijfde van de dossiers die de controledienst van het dierenwelzijn te verwerken krijgt, gaat over paarden. De bevoegde minister Laurette Onkelinx (PS) verstrengt nu de normen voor het houden van paarden op de weide.

De paardenhouder zal in geval van nood altijd een beschutting moeten voorzien. De strafrechtelijke boetes bij inbreuken op de dierenwelzijnswet verdubbelen tot 5.000 euro voor recidive en tot 12.500 euro voor mishandeling of zware verwaarlozing. De paarden zullen definitief in beslag kunnen genomen worden.

Niet alleen de controledienst van het dierenwelzijn of de politie zal pv's rond dierenmishandeling kunnen opstellen. Ook het voedselagentschap of andere diensten van volksgezondheid zullen dat kunnen doen. Die grotere controlemogelijkheden moeten voor een snellere en efficiëntere vervolging zorgen. Politiediensten kregen bovendien al een extra opleiding om dierenmishandeling beter te herkennen.

Ook de regels rond de controle op illegale handel in wilde dieren worden verstrengd.

(KVH)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud