Strengere wet op gezinshereniging lijkt impact te hebben

De strengere wet op de gezinshereniging lijkt zich te laten voelen op het terrein. Gedeeltelijke cijfers tonen aan dat bijna de helft van alle weigeringen van een visum dit jaar te wijten is aan een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen, een regel die voorzien werd in de nieuwe wet die sinds eind september 2011 van kracht is. Vorig jaar vormden schijnhuwelijken nog de belangrijkste weigeringsgrond (9,3%).

N-VA-Kamerlid Theo Francken vroeg de bevoegde staatssecretaris Maggie De Block dinsdag in de Kamer naar een evaluatie van de nieuwe wet op de gezinshereniging. Volledige cijfers kon de staatssecretaris niet voorleggen. Wel kon ze een beeld geven van de visa die door de diplomatieke posten en met toestemming van de Dienst Vreemdelingenzaken afgegeven worden.

Concreet werden via die weg vorig jaar zo'n 15.200 visa afgeleverd en 6.450 visa geweigerd. In de eerste negen maanden van dit jaar waren dat er respectievelijk zo'n 8.670 en 8.140. Maar die cijfers vormen dus niet het totaalplaatje. Wel suggereren ze dat ongeveer 60 procent van de weigeringen dit jaar het gevolg was van bepalingen uit de nieuwe wet.

Tot slot valt op te merken dat het aantal aanvragen op de diplomatieke posten over eenzelfde periode vorig jaar en dit jaar met zo'n 20 procent daalde. Maar het aantal aanvragen bij de DVZ steeg dan weer. Voor de diplomatieke posten is het immers moeilijk om de nieuwe voorwaarden uit de wet allemaal te onderzoeken, aldus nog De Block.

(JDH)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud