Suikerbiettelers vragen export in plaats van stockering

De producenten van suiker worden in Europa verplicht een deel van hun productie te stockeren tegen hoge kosten. In België gaat het om 80.000 ton suiker of ongeveer 10 procent van de suikerbietenoogst, zegt de Confederatie van de Belgische Bietenplanters. De federatie vraagt de Europese Commissie met aandrang zo vlug mogelijk de export toe te laten.

De Commissie verbiedt de uitvoer omdat ze vreest dat dit nog zou gezien worden als gesubsidieerde export. De wereldmarkt kent echter een groot suikertekort. De beschikbare voorraden slinken, de prijzen zijn hoog. Sedert begin januari steeg de prijs zelfs tot boven de Europese marktprijs. Geen enkele regel bij de Wereldhandelsorganisatie belet de uitvoer in dat geval, integendeel, zegt de federatie in een mededeling.

Voor de suikerbietteelt was 2009 een goed jaar. Voor de schatkist zou het verlies aan inkomsten als gevolg van het exportverbod ongeveer 13 miljoen euro bedragen. Daarbovenop komt 1 miljoen euro voor deelname in de opslagkosten. En dan zijn er nog de verliezen die de suikerfabrikanten zullen lijden, aldus nog de Confederatie van de Belgische Bietenplanters. (PLS)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud