Taaltest kleuters: COC wil aanpassing decreet en dreigt met burgerlijke ongehoorzaamheid

De christelijke onderwijsvakbond COC eist dat het Vlaams parlement het decreet, dat de toelatingsvoorwaarden voor kleuters in het lager onderwijs verstrengt, aanpast omdat de tekst vandaag meer vragen uitlokt dan antwoorden geeft. Indien het parlement dat niet doet, wil het COC dat de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) de taaltesten niet langer afnemen, wat neerkomt op een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

De COC stelt vast dat er drie maanden voor het einde van het schooljaar nog niets georganiseerd is voor de taalproef, die afgenomen moet worden van kinderen die dit schooljaar minder dan 220 dagen aanwezig waren in de kleuterklas en in september naar het eerste leerjaar gaan. De scholen en CLB's staan daarom voor een onmogelijke opdracht. Inhoudelijk merkt de bond op dat het CLB-personeel geen inspraak had over de opdracht en dat er heel wat onduidelijkheid bestaat over wat er met de kinderen moet gebeuren die niet slagen in de test.

Daarom vraagt de COC dat het Vlaams parlement de invoering van de taaltest met minstens een jaar uitstelt en zich grondig beraadt over alternatieven. Als dat niet gebeurt, vraagt de COC aan de directies van de CLB's dat zij hun personeelsleden geen opdracht geven om deze taalproef af te nemen. De vakbond meent dat het personeel zijn handen nu al meer dan vol heeft zodat het praktisch onmogelijk is om deze proef af te nemen zonder dat andere taken in het gedrang komen.

(ROJ)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud