Tegen einde van de zomer volledige duidelijkheid over tunneloplossing

Tegen het zomerreces moet grotendeels duidelijk zijn of alle voorwaarden voor de tunneloplossing voor de Antwerpse Oosterweelverbinding vervuld zijn of niet. Maar de "finale evaluatie" en de definitieve keuze van de Vlaamse regering voor een tunnel of brug voor het sluiten van de Antwerpse ring wordt pas tegen het einde van de zomer verwacht. Dat blijkt uit de 15e voortgangsrapportage van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en het bijhorende verslag van het Rekenhof. Beide rapporten worden donderdag besproken in het Vlaams parlement.

Eind maart lanceerde de Vlaamse regering het Masterplan 2020, een actualisering en uitbreiding van het bestaande Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Voor de sluiting van de Antwerpse ring nam de regering een zogenaamd "dubbelbesluit". Daarbij wordt geopteerd voor een reeks van tunnels in plaats van het Lange Wapper-viaduct. Voorwaarde is wel dat die tunnelvariant haalbaar, niet duurder en even snel realiseerbaar is. Wordt aan die voorwaarde niet voldaan, dan komt de brug er toch.

Intussen heeft een ministeriële stuurgroep (bestaande uit de betrokken Vlaamse ministers, BAM-voorzitter Karel Vinck, Antwerpenaars Patrick Janssens en Marc Van Peel en projectleider Jaak Poolen) een "plan van aanpak" vastgelegd. Zo zou er tegen het zomerreces een evaluatie gebeuren van de technische haalbaarheid van de tunneloplosing. Die evaluatie zou ook al een ruwe kostenraming en een inschatting van de vergunnings- en bouwtermijnen bevatten. Een "finale evaluatie" en de verdere uitwerking op technisch en financieel vlak is pas voorzien tegen het einde van de zomer, wellicht tegen het begin van het nieuwe parlementaire jaar eind september. (LEE)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud