Teksten van het tweede luik staatshervorming ingediend

Wellicht morgen kunnen de 36 voorstellen over de hervorming van de Senaat, politieke vernieuwing en de constitutieve autonomie voor het Brussels gewest en de Duitstalige gemeenschap op de website van de Senaat geraadpleegd worden. Het gaat om het tweede pakket van de zesde staatshervorming, waarover de acht partijen van de institutionele meerderheid - de federale meerderheid en de groenen - een akkoord hebben afgesloten.

Voor de hervorming van de Senaat moeten 24 grondwetsartikels gewijzigd worden. Daarnaast dienen twee bijzondere wetten aangepast en is een nieuwe bijzondere wet nodig voor de aanpassing van het kieswetboek voor de indeling van de kieskringen. Daarnaast moeten ook drie gewone wetten aangepast worden.

Voor de politieke vernieuwing dienen vijf grondwetsartikels en één gewone wet aangepast te worden, terwijl voor de constitutieve autonomie van het Brussels gewest en de Duitstalige gemeenschap twee grondwetsartikels, één bijzondere en één gewone wet moeten worden aangepast.

Doordat deze 36 voorstellen niet meer voor de laatste plenaire zitting van de Senaat voor het zomerreces werden ingediend, kunnen ze pas bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar in oktober in overweging genomen worden, waardoor pas dan het advies van de Raad van State gevraagd kan worden over de wetsvoorstellen en voorstellen van bijzondere wet. De eigenlijke bespreking zal dus niet voor de lokale verkiezingen aanvatten. (KAV)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud