Topambtenaren Vlaamse overheid veroordelen ongewenst (seksueel) gedrag op het werk

De topambtenaren van de Vlaamse overheid hebben een bericht rondgestuurd naar hun personeel waarin ze duidelijk stellen dat pesten, discrimineren en ongewenst seksueel gedrag op het werk niet door de beugel kan. De communicatie komt er op voorstel van Vlaamse Emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers. Zij is tevreden met het signaal van de Vlaamse topambtenaren.

"Ongewenst gedrag op het werk zoals pestgedrag, discriminatie (bijvoorbeeld gaybashing) en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) is regelmatig in het nieuws. Bij de Vlaamse overheid wordt ongewenst gedrag op het werk niet getolereerd", zo staat te lezen in het bericht van het Vlaamse college van ambtenaren-generaal (CAG) dat is verspreid onder het Vlaamse overheidspersoneel.

In het CAG-bericht wordt verwezen naar de instrumenten en procedures die binnen de Vlaamse overheid al bestaan voor ambtenaren die geconfronteerd worden met ongewenst (seksueel) gedrag op het werk, gaande van vertrouwenspersonen tot klachtenprocedures. Er bestaat ook al een meldpunt (Spreekbuis), dat zal worden "uitgebouwd tot een uniek meldpunt dat aan zoveel mogelijk entiteiten zal worden aangeboden".

Vlaams Emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers is blij met de communicatie van de top van de Vlaamse ambtenarij. "Het is ontzettend goed dat juist de topambtenaren als leiders dit signaal geven. Mensen luisteren naar leiders. Zij bepalen heel sterk welke cultuur op een werkvloer gewenst is en welke niet. Ik ben als Vlaams Emancipatieambtenaar erg blij dat wij ons duidelijk uitspreken tegen voorvallen van ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer, tegen gevallen van gaybashing, pesten, en soortgelijke voorvallen". (MVL)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud