Tweede gespreksronde nodig voor Antwerpse N-VA

In Antwerpen heeft 'informateur' Bart De Wever (N-VA) samen met zijn partijgenote Liesbeth Homans en het lokale partijbestuur de balans opgemaakt van de voorbije ronde verkennende gesprekken. Volgens De Wever is daaruit gebleken dat er nog geen definitieve selectie van potentiële partners kan worden gemaakt die tot een gemeenschappelijk en stabiel bestuur zou kunnen leiden. Daarom organiseren de N-VA-kopstukken volgende week een "financiële ronde" om te zien welk nieuw beleid mogelijk is.

De tweede gespreksronde moet tot een eerste akkoord leiden, namelijk over de inschatting van de financiële ademruimte die het nieuwe stadsbestuur zal hebben voor nieuw beleid in de huidige toestand. "Dit is immers onontbeerlijk om vruchtbare onderhandelingen te kunnen aanvatten", klinkt het bij N-VA.

Om tot dat financiële akkoord te komen, moet volgens N-VA nu eerst een inschatting worden gemaakt van de verwachte inkomsten en uitgaven van de stad bij ongewijzigd beleid.

Wie op de nieuwe gespreksronde zal worden uitgenodigd en wanneer, is nog niet duidelijk. Maandag zullen "de potentiële coalitiepartners" een uitnodiging ontvangen met de nodige praktische informatie over de te volgen werkwijze. (ANA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud