Uitstoot luchtvervuilende stoffen daalt ondanks groeiende economische activiteit

De uitstoot van luchtvervuilende stoffen in België is in de periode 1995 en 2008 gedaald ondanks de groeiende economische activiteit. Dat meldt het Federaal Planbureau, dat studies en vooruitzichten maakt over economische, sociale en milieubeleidskwesties, donderdag in een persbericht. Zowel de huishoudens als de producenten stootten minder schadelijke stoffen uit.

Het Planbureau analyseerde de evolutie tussen 1995 en 2008 van de uitstoot van CO2, het belangrijkste broeikasgas, door de Belgische producenten. Bij de analyse kwamen drie factoren aan het licht die duidelijk een invloed hebben op de uitstoot.

Ten eerste is de energie-intensiteit met 20 procent gedaald bij de Belgische producenten. Dat wil zeggen dat er minder energie gebruikt wordt om 1 eenheid toegevoegde waarde te creëren. De grootste dalingen werden opgetekend door de energiesector, de transportsector en de basismetaalnijverheid, "drie van de meest energieverbruikende bedrijfstakken in België", luidt het.

Een tweede factor is de verandering in de energiemix. Zo zijn vaste brandstoffen, zoals steenkool, vervangen door het minder vervuilende aardgas.

Een derde factor is ten slotte de verandering in de structuur van de Belgische economie. "De toename van het belang van de relatief weinig luchtvervuilende dienstensector speelt een belangrijke rol", aldus het Planbureau in het persbericht. "Bovendien specialiseerde België zich minder in de uitvoer van broeikasintensieve producten."

De daling van de energie-intensiteit van de Belgische economie ging gepaard met een lichte stijging van de belastingdruk op energie. De energiebelastingen stegen tussen 1997 en 2007 met 3 procent.

(SGI)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud