Van Mechelen pleit voor bijsturing maximumfactuur onderwijs

Vlaams viceminister-president Dirk Van Mechelen (Open Vld) zegt dat de maximumfactuur in het onderwijs niet als gevolg mag hebben dat er sport- of cultuuractiviteiten worden afgeschaft. De maximumfactuur is een handig instrument om de schoolkosten van de ouders te beperken, maar als scholen gaan snoeien in klassieke schoolreizen of zwembeurten moet er een bijsturing komen, meent de Open Vld-minister.

Door de nieuwe maximumfactuur mogen kleuterscholen aan ouders jaarlijks niet meer dan een bijdrage van 20 euro vragen. In de lagere school loopt dat bedrag op tot 60 euro.

Maar liefst 133 van de 248 door de krant De Morgen ondervraagde scholen zeggen dat er daardoor komend schooljaar activiteiten geschrapt zullen worden. Vlaams Open Vld-viceminister-president Dirk Van Mechelen dringt aan op een bijsturing. "De maximumfactuur mag niet als gevolg hebben dat niet de kosten, maar de uitstappen worden beknot", zegt hij.

Van Mechelen voelde naar eigen zeggen "de bui reeds langer aankomen" en drong binnen de Vlaamse regering aan op een evaluatiemoment. "Tijdens de laatste zitting voor het zomerreces werd afgesproken dat als de maximumfactuur het doel voorbijschiet, de nodige bijsturingen zullen volgen. Ik denk dat iedereen er nu wel van overtuigd is dat dat zo'n bijsturing effectief nodig is." (TIP)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud