Vandeurzen werkt aan welzijnsaanbod voor getroffen Ford-werknemers

Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen onderzoekt de mogelijkheden om op korte termijn middelen in te zetten voor de organisatie van een globaal hulpaanbod dat tegemoet komt aan de noden en vragen van de werknemers van Ford en van de bedrijven die getroffen worden door de sluiting van de fabriek in Genk. Dat blijkt uit zijn antwoord op een schriftelijke vraag van Vera Jans (CD&V).

"Op dit ogenblik inventariseren we de mogelijke zorgnoden, contacteren we betrokken actoren en bespreken in overleg welke engagementen er in de nabije toekomst worden georganiseerd", aldus de minister. Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg zullen alleszins een belangrijke rol opnemen in dit hulpaanbod. "We denken onder andere aan de organisatie van een telefonische hulplijn en de uitbouw van informatievoorziening, advies, ondersteuning, opvang, begeleiding en behandeling."

Naast het CAW en de CGZ's zullen echter nog vele andere Limburgse zorgpartners geconfronteerd worden met de gevolgen van dit drama. Het hulpaanbod zal daarom georganiseerd worden in overleg en samenwerking met vakbonden, lokale besturen, OCMW's en andere relevante hulp- en dienstverlenende actoren. Vandeurzen stelt ook initiatieven in het vooruitzicht inzake de uitbouw van gezinsondersteunende maatregelen en het verstevigen van de sociale cohesie met tevens aandacht voor de directe leefomstandigheden. (ANA)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud