Advertentie

Vergrijzing zet ook aantal huisartsen onder druk

Het aantal actieve huisartsen in ons land zit ongeveer op het Europese gemiddelde. Van de 15.118 erkende huisartsen, waren er eind 2007 9.259 echt actieven. Dat cijfer komt neer op 0,9 tot 1 huisarts per 1.000 inwoners. Dat bleek bij de voorstelling van het langverwachte kadaster van de huisartsen door minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx.

De samenstellers toetsten de activiteiten van de 15.118 erkende huisartsen aan verschillende criteria, zoals de deelname aan huisartsenwachtdiensten, de activiteitsdrempel en de permanente vorming. Ze concludeerden dat 61,24 procent als actieve huisarts kan worden beschouwd, al merkte de minister op dat de criteria ruim werden geĆÆnterpreteerd. Binnen die groep zijn 5.160 huisartsen ouder dan 50 jaar, wat betekent dat ze in 2022 ouder zullen zijn dan 65 jaar. In combinatie met de vergrijzing, de vervrouwelijking van het beroep en het feit dat er bij de startende huisartsen binnen de vijf jaar een uitval is van 30 procent, is het volgens minister Onkelinx duidelijk dat er een tekort aan huisartsen dreigt. (BEH)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud