Verherstraeten voorstander stemming hele pakket staatshervorming voor zomer 2013

De staatssecretaris voor de Staatshervorming, Servais Verherstraeten, is er voorstander van de overdracht van bevoegdheden en de hervorming van de financieringswet voor het zomerreces van 2013 in het parlement te laten stemmen. Er is evenwel geen deadline, zegt Verherstraeten zaterdag in enkele kranten. Indien het niet voor het zomerreces kan, moet het alleszins voor 31 december 2013.

Daags na de definitieve goedkeuring van het eerste luik van de staatshervorming, met als uitschieter de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, blikt de staatssecretaris in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vooruit op het verdere verloop van de uitvoering van het communautair akkoord.

"Achter de schermen is er al veel werk geleverd. De teksten over de overheveling van het arbeidsmarktbeleid, volksgezondheid en de kinderbijslag zijn klaar voor bespreking. In het najaar kunnen de onderhandelingen tussen de acht partijen beginnen", stelt Verherstraeten (CD&V). Wat de financieringswet betreft, is de FOD Financiën bezig met het voorbereidende werk. "Het is onze ambitie in het najaar een eerste versie te kunnen voorleggen."

Voor de stemming in het parlement is er volgens Verherstraeten geen deadline, al is hij er voorstander van het hele pakket voor het zomerreces van volgend jaar te stemmen. Zoniet moet het eind 2013 gebeuren. CD&V-voorzitter Wouter Beke preciseert dat het om het juridische kader gaat. Nadien moeten dan samenwerkingsakkoorden worden gesloten voor de effectieve overdracht van de bevoegdheden naar de regio's.

Wanneer die overdracht moet gebeuren, is stof voor gesprekken met de regio's. "1 januari 2014 is voor mij oké, al stellen specialisten dat 1 juli 2014 een betere datum zou zijn qua inkohiering van de belastingen. In elk geval is 31 december 2014 de uiterste datum", aldus nog Verherstraeten.

(LOD)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud