Verhofstadt ontmoet sociale partners rond koopkracht

Vakbonden en werkgevers hadden maandagnamiddag een ontmoeting met premier Guy Verhofstadt, na de koopkrachtbetoging van afgelopen weekend waaraan naar schatting 25.000 mensen deelnamen. Verhofstadt legde enkele pistes op tafel die zullen worden besproken met de partijen waarmee hij probeert een interimregering te vormen.

Zo wordt gedacht aan een verhoging van de laagste uitkeringen, verdere lastenverlaging op ploegenarbeid en minder belastingen voor de laagste lonen. Dat verklaarden de sociale partners na afloop. Verhofstadt zelf legde geen verklaringen af. Een andere piste is die van het overleg met enkele sectoren, zoals bijvoorbeeld de energie, over het prijzenbeleid.

Over het kostenplaatje en waar de interimregering het geld zal halen, raakte niets bekend.

"Een vaag kader" gaf ACV-voorzitter Luc Cortebeeck na afloop toe. Maar hij was toch hoopvol dat de interimregering verder zal willen gaan dan het akkoord dat de sociale partners eerder bereikten over welvaartsvastheid. Volgens hem behoort het verbeteren van de koopkracht absoluut tot de dringende maatregelen die een interimregering moet nemen.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw was teleurgesteld. "Links weegt nog te weinig op de regeringsvorming", klonk het. "Er is bijvoorbeeld niets gezegd over het stookoliefonds. We kregen onvoldoende garanties."

(KWO)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud