Verkiezingen12 Antwerpen : Financieel overleg deze week op geheime locatie

In Antwerpen heeft Bart De Wever (N-VA) zoals aangekondigd de lijsttrekkers van de overige partijen uitgenodigd voor een tweede gespreksronde. In tegenstelling tot bij de eerste reeks verkennende gesprekken zullen locatie en tijdstip ditmaal niet vooraf door N-VA worden bekendgemaakt.

De tweede gespreksronde van informateur De Wever zal voornamelijk over het financiële luik gaan. De toestand van de stad tijdens de komende bestuursperiode zal doorgenomen worden. De ronde zal bestaan uit twee meetings: een technisch onderdeel over de verwachte in- en uitgaven bij ongewijzigd beleid en een politiek overlegmoment waarbij met de genodigden een akkoord zal gezocht worden over de inschatting van de cijfers en de "onderliggende budgettaire realiteit".

Volgens N-VA is dat laatste akkoord onontbeerlijk voor er eigenlijke coalitiegesprekken kunnen worden gestart, omdat iedereen het er eerst over eens moet zijn hoeveel budget er is voor nieuw beleid.

De vergaderingen vinden in de loop van de volgende drie dagen plaats. De locatie en het precieze tijdstip worden niet vrijgegeven. (MVL)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud