Verkiezingen12 Antwerpen - StRaten-generaal: "De Wever kan eisen Groen makkelijk inwilligen"

StRaten-generaal vindt de Antwerpse formatienota van Bart De Wever (N-VA) een gemiste kans om tot een coalitie met Groen te komen. De actiegroep roept de formateur op om voorstellen over de mobiliteitskwestie op papier te zetten die zowel tegemoetkomen aan wat Groen wil als aan wat de Vlaamse regering wil. Dat zoiets haalbaar is, wil stRaten-generaal aantonen met enkele concrete opties die ze De Wever voorlegt.

Aangezien de Stadslijst van sp.a en CD&V volhoudt dat ze één en ondeelbaar is en enkel in een coalitie stapt met ook Groen daarin, lijkt het volgens stRaten-generaal wenselijk om tenminste een poging te doen om een compromis te vinden met Groen. Dat hoeft voor de actiegroep niet meteen het einde van het BAM-tracé te betekenen.

"Groen wil opnieuw onderhandelen met de Vlaamse regering, met het oog op een herpositionering van het volgende college over een voorkeurstracé", analyseert Manu Claeys van stRaten-generaal. "Dat is niet hetzelfde als vragen dat het BAM-tracé meteen geschrapt wordt, of dat niet zou worden gewacht op de resultaten van het lopende MER-onderzoek."

Claeys doet alvast enkele suggesties voor formateur De Wever. Zo zou de Vlaamse regering de kostprijs van het door Groen verdedigde Meccanotracé kunnen berekenen en beloven dat daarvoor gekozen zal worden als het minstens gelijkwaardig uit de MER-procedure komt. In het Antwerpse bestuursakkoord kan een gezamenlijk standpunt voor de nieuwe onderhandelingen komen, evenals voorstellen tot financiering van de overkapping van de ring. (MVL)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud