Verkoop patrimonium Doel volkomen wettelijk

De verkoop van een aantal gemeentelijke eigendommen in Doel gebeurde volkomen wettelijk. Dat heeft gouverneur André Denys vandaag aan het gemeentebestuur meegedeeld naar aanleiding van een klacht van onafhankelijk gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens.

De gemeenteraad van Beveren moest zich in mei buigen over de verkoop van het gemeentelijk patrimonium aan de Maatschappij Linkerscheldeoever. Het ging onder meer om het voormalige gemeentehuis, de pastorij, een oude school en de sportzone. Stevenheydens diende daarop klacht wegens schriftvervalsing, belangenvermenging en omzeiling van het sloopverbod. Die klachten zijn volgens de gouverneur zonder grond. De klacht rond schriftvervalsing ging over een huurcontract met een plaatselijke voetbalclub voor het gebruik van de sportzone in Doel.

Volgens het gemeentebestuur was dat echter niet meer dan een administratieve vergissing, die intussen ook werd rechtgezet. Ook volgens gouverneur Denys is hier geen sprake van schriftvervalsing of bedrieglijk opzet. De klacht over belangenvermenging draaide rond schepen Peter Deckers die ook voorzitter is van de Maatschappij Linkerscheldeoever. De gouverneur stelt echter vast dat de verkoopprijs overeenstemt met de waarde zoals die werd geschat door het onafhankelijke Aankoopcomité Gent. Tot slot zegt de gouverneur niet in te zien wat het verband is tussen een eventuele verkoop en het omzeilen van het sloopverbod. (MUA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud