Vervuilende stoffen beïnvloeden ontwikkeling kind al bij lage concentraties

Zelfs bij lage concentraties bestaat er een verband tussen de aanwezigheid van bepaalde milieuvervuilende stoffen in het navelstrengbloed en de verstandelijke en gedragsmatige ontwikkeling van kinderen tot op de leeftijd van 3 jaar. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van het Steunpunt Milieu en Gezondheid in opdracht van de Vlaamse overheid.

Het Expertisecentrum Neurotoxicologie en Neuropsychologie van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ) volgde tussen 2002 en 2007 200 kinderen tot en met hun 3de levensjaar voor het onderzoek. Kort na hun geboorte konden in het navelstrengbloed uit de placenta een aantal stoffen worden gemeten. Kinderen met een hogere blootstelling aan lood scoren lager op een IQ-test. Ze zijn actiever dan gemiddeld en hebben meer aandachts- en sociaal-emotionele problemen. Kinderen met hogere pcb-waarden beginnen op een later tijdstip te stappen en hebben een vertraagde taalontwikkeling. Ze uiten daarnaast ook minder snel emoties. Kinderen met meer bestrijdingsmiddelen in hun navelstrengbloed doorlopen een vertraagde taalontwikkeling en zetten op latere leeftijd hun eerste stapjes. Deze kinderen uiten minder emoties en gedragen zich "passiever".

(DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud