"Vijf procent vroegtijdige sterfte te wijten aan fijn stof"

In Brussel, Antwerpen en Luik sterven jaarlijks 1.242 mensen vroegtijdig als gevolg van langdurige blootstelling aan concentraties fijn stof boven de 20 microgram per kubieke meter. Dit komt overeen met 5 procent van de totale jaarlijkse sterfte, zo blijkt volgens de Biomonitor van het Medisch Milieukundig Netwerk uit een studie.

De studie werd door onderzoekers van de eenheid Longtoxicologie van de Katholieke Universiteit Leuven, het Brussels Instituut voor Milieubeheer, de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu en ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) gedaan.

Op basis van de resultaten van de meetstations bleek de gemiddelde jaarlijkse fijnstofconcentratie het laagst in Brussel (32 ug/m3) en het hoogst in Luik (38 ug/m3). Het gemiddelde voor de Antwerpse agglomeratie bedroeg 34 ug/m3. De onderzoekers maakten ook gebruik van technieken om de concentraties fijn stof in te schatten op plaatsen waar geen meetstations staan.

Piekblootstellingen blijken voor wat betreft de negatieve invloed op de gezondheid minder belangrijk dan de blootstelling op lange termijn van gemiddeld licht verhoogde concentraties. Eerdere schattingen wijzen erop dat de Belg gemiddeld dertien maanden minder lang leeft door de blootstelling aan de huidige fijnstofconcentraties. Het gemiddelde in Europa bedraagt acht maanden. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud