Advertentie
Advertentie

Vlaams Parlement keurt grond- en pandendecreet goed

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het decreet op het grond- en pandenbeleid goedgekeurd. Dat zegt dat er tegen 2020 65.000 sociale woningen moeten bijkomen in Vlaanderen. Het decreet bevat ook extra stimulansen om leegstaande of verkrotte woningen te renoveren. Het decreet kreeg de voorbije tijd wel een pak weerstand uit de woningbouw- en vastgoedsector.

De private sector krijgt nochtans een belangrijke rol bij het realiseren van de doelstelling van het decreet. Bij grote verkavelingsprojecten moet er verplicht een sociaal aanbod zijn. En daar wringt volgens de woningbouw- en vastgoedsector het schoentje. De sector vreest dat die verplichting immers de prijzen van nieuwbouwwoningen de hoogte in zal jagen. Om het aanbod aan sociale woningen beter te verspreiden over heel Vlaanderen, moeten in alle gemeenten 1,66 procent van de nieuwe woningen sociale huurwoningen zijn. Gemeenten die al veel sociale woningen hebben, moeten niet aan die verplichting voldoen. Ook wie een verkrotte woning opknapt, krijgt een extra duw in de rug. Wie zo'n woning koopt om te renoveren, kan een extra fiscaal voordeel krijgen tot 4.500 euro. (DWM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud