Vlaams Parlement keurt tweede begrotingscontrole goed

Het Vlaams Parlement heeft de tweede begrotingscontrole voor 2012 goedgekeurd. Die controle voorziet dat de Vlaamse begroting op koers blijft voor een evenwicht in 2012.

Door de terugvallende economie moest de Vlaamse begroting eerder dit jaar al een begrotingscontrole uitvoeren. De regering moest toen op zoek naar ruim 500 miljoen euro. Een heel pakket aan maatregelen moest helpen om de teller terug op 0 te brengen. Het ging daarbij onder meer om het inzetten van buffers, besparingen op werkingsmiddelen en subsidies, het uitstellen van de kindpremie en het verhogen van de veelbesproken verdeeltaks.

In mei rondde de Vlaamse regering een tweede begrotingscontrole af. De grote schokken waren al in februari opgevangen. Intussen zijn de economische groeicijfers ook iets beter. Maar de extra inkomsten die Vlaanderen daardoor zou krijgen (hogere dotaties, hogere inkomsten uit gewestbelastingen) zouden in evenwicht zijn met de hogere uitgaven.

Een aantal besparingen die in februari werden aangekondigd, kregen bij de tweede controle een concrete invulling. Het gaat dan om de 10,5 miljoen euro aan besparingen op het apparaat en de 16,85 miljoen euro aan besparingen op personeel en personeelskredieten. Die laatste besparing kadert in de plannen van de Vlaamse regering om het aantal ambtenaren tegen 2014 met 6 procent te verminderen. (KAV)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud