Vlaamse hervorming groenestroomcertificaten op kap van Wallonië en Brussel?

De Vlaamse hervorming van het systeem van groenestroomcertificaten dreigt een dure grap te worden voor Wallonië en Brussel. Daarvoor waarschuwt MR-Kamerlid David Clarinval vrijdag in La Libre Belgique. Federaal staatssecretaris Melchior Wathelet laat de impact van de Vlaamse hervorming onderzoeken en overweegt in te grijpen, aldus de krant.

Zoals bekend kunnen eigenaars hun zonnepanelen op het elektriciteitsnet aansluiten om hun surplus aan stroom te verkopen. Die optie is regionaal geregeld, terwijl het federale niveau een aankoopgarantie heeft voorzien voor groenestroomcertificaten aan een prijs bepaald door netbeheerder Elia.

Met name door die garantie dreigt het fout te lopen, vreest Clarinval. "Sinds 2011 is de markt van groenestroomcertificaten beginnen krimpen. Het is dus erg waarschijnlijk dat Elia sowieso al heel veel certificaten zal moeten opkopen. Volgens mijn berekeningen zou die som voor Wallonië kunnen oplopen tot maximaal 250 miljoen euro", aldus de liberaal.

"Maar Vlaanderen heeft zijn systeem van steun voor zonnepanelen bovendien herzien en heeft beslist dat Elia moet instaan voor het geheel aan groenestroomcertificaten, ongeachte de prijs. Dat zijn dus potentieel honderden miljoenen die Elia zal moeten ophoesten", hekelt Clarinval.

"Vlaanderen organiseert zo een massale financiële transfer van het zuiden naar het noorden via de elektriciteitsfactuur, aangezien Elia al gezegd heeft dat het niet zou kunnen betalen. De kost zal dus worden afgewenteld op de consumenten", vermoedt het MR-Kamerlid. "Anders gezegd: alle consumenten, inclusief Walen en Brusselaars die geen zonnepanelen konden betalen, zullen moeten bijdragen aan de kost van het Vlaamse systeem."

Staatssecretaris Wathelet heeft de energieregulator alvast gevraagd een ontwerp van koninklijk besluit op te stellen dat een einde maakt aan "de verplichting op grond van regionale regels voor Elia om groenestroomcertificaten op te kopen die zijn toegekend aan hernieuwbare productie-installaties", aldus nog de krant.

(VIM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud