Vlaamse leraren alsmaar minder ziek

In 2006 waren de Vlaamse leraren samen bijna 90.000 dagen minder ziek in vergelijking met het jaar voordien. Vooral in het basisonderwijs gaven leraren en directeurs minder verstek. Daarmee zet de trend van dalend ziekteverzuim in het onderwijs zich voort. In 1999 registreerde de overheid nog 400.000 ziektedagen, bijna 20 procent, meer dan nu. De cijfers staan in het novembernummer van het onderwijsblad Klasse.

Het Vlaamse onderwijzend personeel (leraren, directeurs en studiemeesters) was vorig jaar samen 2.144.939 dagen ziek. Dat is 3,65 procent van alle werkdagen. Dat percentage daalt al enkele jaren. In 2002 bedroeg het nog 4,51 procent.

Van de 179.510 personeelsleden in het Vlaamse onderwijs was in 2006 meer dan de helft (54 procent) geen enkele dag afwezig wegens ziekte. De jongste personeelsleden zijn het minst ziek; de oudste het meest. Vooral vanaf de leeftijd van 55 jaar neemt het aantal ziekteverloven toe.

Algemeen genomen daalt het aantal ziektedagen evenwel in alle leeftijdscategorieën. Vooral het aantal ziekteattesten van 31 tot 180 dagen is opmerkelijk verminderd. En ook het aantal eendagsziekten is gevoelig afgenomen. Daarentegen is het aantal ziekteattesten voor meer dan 180 dagen toegenomen. (SIJ)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud