Vlaamse regering geeft jaarlijks ruim half miljoen euro subsidies aan IJzermemoriaal

De Vlaamse regering heeft een ontwerp van beheersovereenkomst goedgekeurd voor het IJzermemoriaal, dat de IJzertoren, de Paxpoort, de crypte en bedevaartweide in Diksmuide omvat. Twee vzw's zullen de volgende vijf jaar instaan voor het beheer van de site als onroerend erfgoed en voor culturele activiteiten. Ze krijgen samen 525.000 euro werkingssubsidie per jaar.

Het ontwerp van beheersovereenkomst kwam er op voorstel van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois, en van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege. De overeenkomst die vrijdag door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, vormt het sluitstuk van het memoriaaldecreet van 15 juli 2011.

De vzw 'Bedevaart naar de Graven aan de IJzer' zal de volgende vijf jaar instaan voor het instandhouden, herstellen en verbeteren van de erfgoedsite. "Het IJzermemoriaal is beschermd als monument en als dorpsgezicht. Deze omvangrijke site vraagt een kwalitatief en duurzaam beheer", aldus minister Bourgeois zaterdag in een mededeling. De vzw zal hiervoor kunnen rekenen op een jaarlijkse werkingssubsidie van 145.000 euro.

De vzw 'Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid' zal de volgende vijf jaar instaan voor culturele activiteiten op de site. Minister Schauvliege verwijst naar de actualisering van het museum en naar het organiseren van gemeenschapsvormende en educatieve activiteiten over thema's als vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. "Op die manier slaan we een brug tussen verleden en toekomst", luidt het. De vzw ontvangt een jaarlijkse subsidie van 380.000 euro.

(VIM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud