Advertentie
Advertentie

Vlaamse uitstoot broeikasgassen gedaald in 2011

Uit voorlopige cijfers en ramingen blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2011 is gedaald in Vlaanderen. Dat stelt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Volgens haar wordt de Kyotodoelstelling, een daling van de uitstoot van 5,2 procent tussen 2008 en 2012 ten opzichte van 1990, voorlopig gehaald, maar zal de eindafrekening afhangen van de broeikasgasuitstoot van dit jaar.